SUNSET - Haberler - Korkuteli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın “ KÜRESEL ISINMAYA KARŞI TEMİZ ENERJİ” isimli projesi Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye değer görülmüştür. - SUNSET Dünya'nın Gelecekteki Enerjisi

Resimler:SUNSET - Haberler - Korkuteli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın “ KÜRESEL ISINMAYA KARŞI TEMİZ ENERJİ” isimli projesi Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye değer görülmüştür.

Korkuteli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın “ KÜRESEL ISINMAYA KARŞI TEMİZ ENERJİ” isimli projesi Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye değer görülmüştür.


Kurumumuz, Sunset Güneş Enerji Sistemlerinin ve Antalya Ticaret ve Sanayi odasının, sosyal ortak olarak destek vermiş olduğu Korkuteli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın 2010 yılı teklif çağrısı döneminde hazırlanmış 2010–1-TR1-LEO01-13985 numaralı “ KÜRESEL ISINMAYA KARŞI TEMİZ ENERJİ” isimli projesi Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye değer görülmüştür.

                Bu proje kapsamında Korkuteli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Rize Tevfik İleri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Havza Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Kemalpaşa Faruk Argüden Mesleki Eğitim Merkezinde Elektrik –Elektronik Teknolojileri alanında eğitim gören öğrenci ve çıraklar arasından seçilen 40 öğrenci iki ayrı grup halinde 10/04/2011–07/05/2011 ve 07/05/2011-05/06/2011 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin kentinde, eğitim alanında hizmet veren Fides Education isimli firma koordinasyonunda, YakuBi GmbH, Oktay Elektrotechnik, Altay Elektroanlagen GbmH isimli Elektrik-Elektronik Alanında Hizmet veren firmalar bünyesinde teorik ve pratik staj eğitimi almışlardır. Öğrenciler ayrıca Fides Education tarafından 55 saatlik dil eğitimine tabi tutulmuşlar, yapılan sınav sonucunda başarılı olan tüm öğrencilerimize sertifikaları verilmiştir. Staj faaliyeti sonunda adı geçen koordinatör ve pratik eğitim veren kurumlarda öğrencilerimizin yapmış olduğu staj faaliyetini sertifika ile belgelendirmişlerdir.

                Projede görev alan öğrencilerimize ilk olarak oryantasyon eğitimi verilmiş olup bu eğitimlerde Alman vatandaşlarının yaşam biçimi, çalışma alışkanlıkları, çalışma hukukları, iş ilişkileri, eğitim yapılanmaları gibi konularda bilgilerin yanı sıra Alman Mesleki Eğitim ve okul sistemleri hakkında da detaylı bilgiler verilmiştir. Yine bu oryantasyon eğitimi çerçevesinde yararlanıcılarımıza kısa bir şehir tanıtım turu düzenlenmiş ve şehir ulaşımı kuralları hakkında uygulamalı bir eğitim verilmiştir.

                Öğrencilerimiz staj faaliyetleri sırasında birinci akışta 30 kişiden oluşan ikinci akışta ise 10 kişiden oluşan iki gurup halinde “Rüzgâr Enerjisi” ve “Güneş enerjisi” alanlarında eğitim almıştır. Katılımcılarımız ilk hafta yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye olan olumlu katkıları konusunda teorik eğitimler almışlardır. Aynı hafta katılımcılarımız, rüzgâr enerjisinden ve güneş enerjisinden elektrik üretimi ile ilgili teknik bilgiler almışlardır. Bu gruptaki katılımcılarımız yerleştirmenin ikinci haftasında ise rüzgârın ölçülmesi, rüzgâr türbin çeşitleri, rüzgâr türbinlerinin dizaynları ve aerodinamik yapıları, yapısal dinamikler, jeneratörler ve jeneratör seçimleri, rotor-jeneratör, elektrik elde edilmesi, nakledilmesi ve güvenlik, hareketli türbinler ve deniz üstü türbinleri konusunda hem teorik eğitimler almış hem de uygulamalı eğitimlere katılmışlardır.

        Katılımcılarımız yerleştirmenin 3. Haftasında ise; küçük rüzgâr türbini uygulamaları ve kule dikme teknikleri, büyük rüzgâr türbini uygulamaları kule dikme yöntemleri, rüzgâr türbini kullanarak yeraltı suyu çıkarma yöntemleri, mobil sistemlerde elektrik elde edilmesi, mobil sistemlere türbin monte edilmesi, ev kullanıcıları yada küçük üreticiler için sunulan sistemlerin montajı, elde edilen akımın DC ve AC olarak çevrilmesi ve elektrik birim maliyet hesabı ve fizibilite çalışması yapma yöntemleri konularında detaylı teorik ve uygulamalı çalışmalara katılmışlardır. 4. Haftasında ise bakım ve onarım konularında detaylı teorik ve uygulamalı çalışmalara katılmışlardır. Bu eğitimler yurtdışı alıcı ortağımız bünyesinde çalışmakta olan öğretmenler tarafından verilmiştir. Katılımcılarımız uygulama eğitimlerine yine bu öğretmenlerin gözetiminde alıcı ortağımız bünyesinde katılmışlardır.

                Proje kapsamında öğrencilerimiz hafta sonlarında Berlin kentinde bulunan müzelere de sosyal geziler gerçekleştirmişlerdir. Bu şekilde Alman kültürünü tanıma ve inceleme şansı bulmuşlardır. Sonuç olarak öğrencilerimiz ülkemizde inceleme imkânı az olan bu meslek dalında, mesleki yeterliliklerini, dilsel becerilerini ve AB vatandaşı bilincini kazanmaya imkân sağlayacak kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak yurdumuza dönmüşlerdir.

SUNSET Enerji Sistemleri San. ve Tic. Ltd.Şti. | http://www.sunsetenerji.com.tr